Skip to main content

O bibliotece

kilka informacji o Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zawidowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Zawidowie powstała już w 1941 r. Od 1999 r. do dnia dzisiejszego funkcjonuje w strukturach Ośrodka Kultury.

Zbiory biblioteki to 22.144 pozycji książkowych, na które składa się literatura beletrystyczna dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz literatura popularno-naukowa z różnych dziedzin wiedzy. Rocznie do biblioteki przybywa ok. 500 woluminów.

W 2022 roku w bibliotece zarejestrowanych było 572 czytelników, z czego aktywnie wypożyczało książki 177 czytelników. Czytelnicy odwiedzili bibliotekę ponad tysiąc razy.

W 2013 r. zrealizowany został projekt pt. Komputeryzacja zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zawidowie. Celem projektu była poprawa warunków samorealizacji, rozwijania pasji i zainteresowań mieszkańców poprzez informatyzację księgozbioru MBP oraz zwiększenie liczby osób korzystających z oferty biblioteki poprzez poprawę dostępności księgozbioru oraz jakości obsługi czytelników.


Operacja Komputeryzacja księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zawidowie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

loga i znaki unijne

Biblioteka uczestniczy w Programie Rozwoju Bibliotek, w związku z czym realizowała projekt Kulturalnie i obywatelsko w Bibliotece. Ponadto wygrała konkurs grantowy „Aktywna Biblioteka”, w ramach którego zostały przeprowadzone Młodzieżowe warsztaty dziennikarskie, cieszące się dużym zainteresowaniem młodzieży.