Ułatwienia dostępu

logo Ośrodka Kultury w wersji white
stare logo Ośrodka Kultury w Zawidowie

Informacje ogólne

Poznaj filary naszej działalności

Ośrodek Kultury w Zawidowie jest gminną instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i wpisaną do rejestru instytucji kultury Gminy Miejskiej Zawidów. Ośrodek Kultury prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, czytelnictwa, sportu i rekreacji.

Naszą pracę można podzielić na trzy filary:

Pierwszy filar – upowszechnianie kultury. Począwszy od najmłodszych (występy teatralne, projekcje bajek oraz zabawy i bale), poprzez uczniów wszystkich rodzajów szkół (warsztaty plastyczne czy dziennikarskie), młodzież (dyskoteki w rytmie dance, house czy koncerty dla fanów rocka) po najstarszych miłośników sztuki (koncerty, poetyckie wieczory, wernisaże, solowe występy artystów i projekcje filmowe).

Drugi filar – upowszechnianie czytelnictwa. Prowadząc Miejską Bibliotekę Publiczną mamy na celu zwiększenie dostępności do usług bibliotecznych, poprawę jakości zbiorów oraz dostępu do zbiorów. Ponadto dążymy do promocji czytelnictwa oraz zachęcamy jednocześnie do „obcowania” z książką.

Trzeci filar – upowszechnianie i promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Zawidowa – szeroko rozumiany sport. Wiedząc jak ważną rolę odgrywa aktywność fizyczna organizujemy wakacje i ferie na sportowo dla dzieci i młodzieży, wyjazdy na wydarzenia sportowe, turnieje w różnego rodzaju dyscyplinach. Ponadto zachęcamy do wspólnego przeżywania najważniejszych wydarzeń sportowych na dużym ekranie OK poprzez wspólne i kulturalne kibicowanie. Wykształcona umiejętność uczestnictwa i odbioru sportu decyduje o wszechstronnym rozwoju osobowości i umiejętności aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.


Zgodna Strona www.zgodnastrona.pl - Dostępne strony internetowe

©  zgodnastrona.pl All rights reserved. Powered by wregionie.pl